• Nieruchomości komercyjne

Lokal Komercyjny lokal usługowy

 • Pokoje1
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 293.8m2
 • Rodzaj Lokal usługowy
 • Cena 92 700 PLN
 • MiastoKalisz
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda 1/6 udziałów w nieruchomości położonej w Kaliszu, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/0000051/0 (działka nr 41, powierzchnia 0,1763 ha, Kalisz ul. Wierzbowa 5–7).
Wybranym sposobem likwidacji opisywanego składnika majątku jest sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. Syndyk ogłosi o zamiarze sprzedaży udziałów m.in. na portalu internetowym, wyznaczając termin składania ofert oraz datę ich otwarcia i wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 92.700 zł.
Obowiązuje wadium 10% – proszę o kontakt:XXXXX565.
Oferta powinna zostać umieszczona w odrębnej zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta – nieruchomość KZ1A/0000051/0 – nie otwierać przed 24.07.2024 r.” i zawierać co najmniej dokładne dane oferenta (imię i nazwisko/nazwa, adres, numer identyfikacyjny), oferowana cenę, wymagane ewentualnie pełnomocnictwa, adres e-mail oferenta oraz podpis.
W wypadku składania oferty za pomocą przesyłki, ofertę należy umieścić w dodatkowej kopercie, z dopiskiem „oferta – nieruchomość KZ1A/0000051/0 – nie otwierać przed 24.07.2024 r.”.
Oferty mogą być składane osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej zaklejonej kopercie w terminie do dnia 23.07.2024 r. do godziny 12.00 w Biurze Syndyka: KANCELARIA ADWOKACKA Paulina Skonieczna-Masternak Al. Marcinkowskiego 2a/3, 61-745 Poznań. Decydująca jest data i godzina doręczenia oferty na ww. adres.
Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za działania kurierów i godziny ich funkcjonowania oraz godziny prób doręczeń przesyłek. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, w której kurierzy podejmą próbę przesyłek w godzinach, w których biuro pozostaje nieczynne.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2024 r. bez fizycznego udziału oferentów, udział w czynności możliwy jest w formie zdalnej (on-line) po wcześniejszym pozyskaniu dostępu.
Celem uczestnictwa w otwarciu ofert należy wysłać prośbę o przesłanie linku do spotkania na adres e-mail.
W sytuacji, w której zostaną złożone co najmniej oferty za tę samą cenę – sprzedaż nastąpi w formie licytacji. Kwota postąpienia wynosi 500 zł.
Ewentualna licytacja odbędzie się w dniu 25.07.2024 r. o godz. 13:00 bez fizycznego udziału oferentów. Udział w czynności możliwy jest w formie zdalnej (on-line). Linki do licytacji zostaną przesłane oferentom na adresy e-mail wskazane w ofertach.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Konkurs ofert może zostać odwołany lub unieważniony w każdym czasie, bez możliwości wysuwania roszczeń wobec masy upadłości.
Szczegółowych informacji udziela kancelaria syndyka pod adresem e-mail: adwokat(małpa)
Regulamin sprzedaży dostępny u syndyka pod ww. adresem e-mailowym.Kontakt:
Biuro Syndyka
tel:XXXXX565Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15427178
 • Data publikacji: 10 lipca 2024 13:48 (13 dni temu)
 • Liczba pokoi: 1

Mapa

Wielkopolskie, Kalisz, Chmielnik ,
Biuro Syndyka

Biuro Syndyka

+48XXXXXX565
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Lokal Usługowy na sprzedaż - Kalisz, Chmielnik

szybkokomercyjne.pl / 15427178

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

92 700 PLN

316 zł/m2
Kalisz (Chmielnik) (Wielkopolskie, gm. Kalisz)

Biuro Syndyka

+48608110565

Główne cechy:

 • Powierzchnia 293.8m2
 • Pokoje 1

Opis - Lokal usługowy

Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda 1/6 udziałów w nieruchomości położonej w Kaliszu, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/0000051/0 (działka nr 41, powierzchnia 0,1763 ha, Kalisz ul. Wierzbowa 5–7).
Wybranym sposobem likwidacji opisywanego składnika majątku jest sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. Syndyk ogłosi o zamiarze sprzedaży udziałów m.in. na portalu internetowym, wyznaczając termin składania ofert oraz datę ich otwarcia i wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 92.700 zł.
Obowiązuje wadium 10% – proszę o kontakt: 608 110 565.
Oferta powinna zostać umieszczona w odrębnej zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta – nieruchomość KZ1A/0000051/0 – nie otwierać przed 24.07.2024 r.” i zawierać co najmniej dokładne dane oferenta (imię i nazwisko/nazwa, adres, numer identyfikacyjny), oferowana cenę, wymagane ewentualnie pełnomocnictwa, adres e-mail oferenta oraz podpis.
W wypadku składania oferty za pomocą przesyłki, ofertę należy umieścić w dodatkowej kopercie, z dopiskiem „oferta – nieruchomość KZ1A/0000051/0 – nie otwierać przed 24.07.2024 r.”.
Oferty mogą być składane osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej zaklejonej kopercie w terminie do dnia 23.07.2024 r. do godziny 12.00 w Biurze Syndyka: KANCELARIA ADWOKACKA Paulina Skonieczna-Masternak Al. Marcinkowskiego 2a/3, 61-745 Poznań. Decydująca jest data i godzina doręczenia oferty na ww. adres.
Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za działania kurierów i godziny ich funkcjonowania oraz godziny prób doręczeń przesyłek. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, w której kurierzy podejmą próbę przesyłek w godzinach, w których biuro pozostaje nieczynne.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2024 r. bez fizycznego udziału oferentów, udział w czynności możliwy jest w formie zdalnej (on-line) po wcześniejszym pozyskaniu dostępu.
Celem uczestnictwa w otwarciu ofert należy wysłać prośbę o przesłanie linku do spotkania na adres e-mail.
W sytuacji, w której zostaną złożone co najmniej oferty za tę samą cenę – sprzedaż nastąpi w formie licytacji. Kwota postąpienia wynosi 500 zł.
Ewentualna licytacja odbędzie się w dniu 25.07.2024 r. o godz. 13:00 bez fizycznego udziału oferentów. Udział w czynności możliwy jest w formie zdalnej (on-line). Linki do licytacji zostaną przesłane oferentom na adresy e-mail wskazane w ofertach.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Konkurs ofert może zostać odwołany lub unieważniony w każdym czasie, bez możliwości wysuwania roszczeń wobec masy upadłości.
Szczegółowych informacji udziela kancelaria syndyka pod adresem e-mail: adwokat(małpa)skoniecznamasternak.pl
Regulamin sprzedaży dostępny u syndyka pod ww. adresem e-mailowym.Kontakt:
Biuro Syndyka
tel: 608110565
[email protected]


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15427178
 • Data publikacji: 10 lipca 2024 13:48 (13 dni temu)
 • Liczba pokoi: 1